Updates wetgeving

Frituur: 'levering' van patat of een 'restaurantdienst'?

donderdag 4 oktober 2012 - (pv) - De Belgische fiscus past haar zienswijze ten opzichte van frituuruitbaters aan. 
Parlementaire vraag van de Kamer, nr. 53-081, Wouters

Wanneer de frietjes ter plaatse worden verbruikt aanziet de fiscus de frituur als ‘een restaurant’. Hierdoor wordt de prestatie aanzien als een restaurantdienst. Worden de frietjes meegenomen en ergens anders opgegeten dan is er sprake van een gewone levering. Deze redenering zorgt voor een bijna onmogelijke opdracht om een onderscheid te maken voor de af te dragen btw.

Deze problematiek werd reeds besproken door het Europees Hof van Justitie. De uitspraak had betrekking tot een Duitse snackwagen. Het Hof oordeelde dat de rudimentaire voorzieningen, die enkel bestond uit een eetbalie zonder zitgelegenheid en in openlucht,een geringe personeelsinzet vereist. Hierdoor is er enkel sprake van een gewone levering van goederen.

Kamerlid Veerle Wouters vroeg daarom aan de minister van Financiën of het Belgische standpunt geen rekening moet houden met deze uitspraak. De minister zijn antwoordt luidt als volgt: worden de frietjes genuttigd in een gesloten en verwarmde ruimte die speciaal werd ingericht om verbruik te plaatse toe te staan dan is er sprake van een restaurantdienst. Er is sprake van een levering van goederen wanneer er cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

De spijzen en dranken kunnen enkel worden genuttigd in open lucht. De frituuruitbater beperkt zich enkel tot het verkopen van eten die gebruikelijk worden verkocht in de frituursector. Het eten wordt opgediend in een voor eenmalig gebruik bestemde verpakking. Er is geen bediening aan tafel.

Bron: Fiscoloog - 3 oktober 2012